Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Khi hoa trà nở (5) 아는 척하지 마요

2023-04-03

Mẫu câu trong tuần 

아는 척하지 마요 (Chú đừng ra vẻ quen biết cháu)

[a-neun cheo-ka-ji ma-yo]


Phân tích 

Câu ở dạng thân mật kính trọng dùng khi yêu cầu đối phương hãy hành xử như thể không quen biết nhau.


알다               biết

- 척하다      vờ, giả vờ, ra vẻ

- 말다         đừng

-아요             đuôi câu thân mật kính trọng


알다 (biết) + - 척하다 (vờ, giả vờ, ra vẻ) + - 말다 (đừng) + -아요 (đuôi câu thân mật kính trọng) = 아는 척하지 마요 (Chú đừng ra vẻ quen biết cháu)


Cách diễn đạt    

* Các dạng kính ngữ của câu "Chú đừng ra vẻ quen biết cháu"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

아는 척하지 마

(a-neun cheo-ka-ji ma)
Thân mật kính trọng

아는 척하지 마요

(a-neun cheo-ka-ji ma-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Chú đừng ra vẻ quen biết cháu"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Không muốn bạn mình chào hỏi với người mà mình vừa cãi nhau.

진경이 아는 척하지 마, 나 어제 쟤랑 크게 싸웠어.

(jin-gyeong-i a-neun cheo-ka-ji ma, na eo-je jyae-rang keu-ge ssa-wo-sseo)

Cậu đừng ra vẻ quen biết Jin-kyung. Hôm qua, tớ cãi nhau lớn với nó.

Tuyệt giao với người chị trước mặt thì nói những lời tốt đẹp nhưng sau lưng thì lại nói xấu về mình.

언니, 어떻게 그럴 수가 있어요? 이제 서로 아는 척하지 마요.

(eon-ni, eo-tteo-ke geu-reol su-ga i-sseo-yo? i-je seo-ro a-neun cheo-ka-ji ma-yo)

Sao chị lại có thể làm như thế? Từ bây giờ ta đừng ra vẻ quen biết nhau nữa.


Lựa chọn của ban biên tập