Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top
Vì một bán đảo thống nhất

Thông tin chuyên mục

  • Biên tập viên: Hur Jiny

Là một diễn đàn đa dạng giúp thính giả hiểu rõ hơn về các vấn đề đang diễn ra trong khu vực, và có cái nhìn sâu hơn về vai trò và vị thế của Hàn Quốc, mang đến các phân tích mới nhất từ các chuyên gia về tình hình đối ngoại xoay quanh bán đảo Hàn Quốc

Xem tất cả

Nghe các chuyên mục

2024-05-22 (T4)

Vì một bán đảo thống nhất

2024-05-08 (T4)

Vì một bán đảo thống nhất

Người lao động Bắc Triều Tiên tại nước ngoài

2024-05-01 (T4)

Vì một bán đảo thống nhất

Người lao động Bắc Triều Tiên

2024-04-24 (T4)

Vì một bán đảo thống nhất

Tổ trưởng tổ nhân dân tại Bắc Triều Tiên

2024-04-17 (T4)

Vì một bán đảo thống nhất

Thư viện tại Bắc Triều Tiên

2024-04-10 (T4)

Vì một bán đảo thống nhất

Nỗ lực đa phương hóa ngoại giao của Bắc Triều Tiên