Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Ba chị em dũng cảm (17) 천생연분이네

2024-02-26

Mẫu câu trong tuần 
천생연분이네 (Duyên trời định nhỉ!)
[cheon-saeng-yeon-bu-ni-ne]

Phân tích 
Câu dùng ở dạng thân mật trống không khi thấy một cặp đôi vô cùng hợp nhau.

               thiên 
               sinh 
               duyên 
               phận
천생연분          duyên trời định
-이네            đuôi câu cảm thán ở dạng thân mật

천생연분 (duyên trời định) + -이네 (đuôi câu cảm thán ở dạng thân mật) = 천생연분이네 (Duyên trời định nhỉ!)

Cách diễn đạt
* Các dạng kính ngữ của câu "Duyên trời định nhỉ!"
Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không
천생연분이네
(cheon-saeng-yeon-bu-ni-ne)
Thân mật kính trọng
천생연분이네요
(cheon-saeng-yeon-bu-ni-ne-yo)

Lựa chọn của ban biên tập