Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Ba chị em dũng cảm (12) 헛바람이 든 거야

2024-01-22

Mẫu câu trong tuần 
헛바람이 든 거야 (Mới ảo tưởng đấy)
[heot-ba-ra-mi deun geo-ya]

Phân tích 
Câu ở dạng thân mật trống không dùng để thể hiện ai đó đang có những giấc mơ hoặc suy nghĩ hão huyền khó có thể thành thật.

                   vô ích, hư vô
바람                gió, hơi khí
헛바람          không khí thừa thãi, lòng vui sướng hão huyền
-                  yếu tố đứng sau danh từ làm chủ ngữ trong câu
                vào 
-ㄴ 거야       đuôi câu thân mật trống không

헛바람 (lòng vui sướng hão huyền) + - (yếu tố đứng sau danh từ làm chủ ngữ trong câu) + (vào) + -ㄴ 거야 (đuôi câu thân mật trống không) = 헛바람이  거야 (Mới ảo tưởng đấy)

Cách diễn đạt
* Các dạng kính ngữ của câu "Mới ảo tưởng đấy"
Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không
헛바람이 든 거야
(heot-ba-ra-mi deun geo-ya)
Thân mật kính trọng
헛바람이 든 거예요
(heot-ba-ra-mi deun geo-ye-yo)

* Ứng dụng mẫu câu "Mới ảo tưởng đấy"
Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Chê em gái mình không lo học hành mà chỉ học đòi theo bạn bè làm Youtuber.
  친구가 유명한 유투버가 됐어. 그래서  가 헛바람이 든 거야.
(geu ae chin-gu-ga yu-myeong-han yu-tu-beo-ga dwae-sseo. geu-rae-seo geu ae-ga heot-ba-ra-mi deun geo-ya)
Bạn nó đã trở thành một Youtuber nổi tiếng. Thế nên nó mới ảo tưởng đấy.
Than phiền với chị đồng nghiệp về con trai mình cứ muốn theo nghiệp diễn viên.
주변에서 자꾸 잘생겼다고 하니까 헛바람이  거예요.
(ju-byeo-ne-seo ja-kku jal-saeng-gyeot-da-go ha-ni-kka heot-ba-ra-mi deun geo-ye-yo)
Những người xung quanh cứ khen nó đẹp trai nên nó mới ảo tưởng đấy.

Lựa chọn của ban biên tập