Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Ba chị em dũng cảm (10) 뒤끝이 있네

2024-01-08

Mẫu câu trong tuần 
뒤끝이 있네 (Để bụng)
[dwi-kkeu-chi in-ne]

Phân tích 
Câu ở dạng thân mật dùng trong trường hợp vẫn thể hiện cảm xúc không tốt ngay cả sau khi chuyện không vui đã qua rồi.

뒤끝   đuôi, phần cuối, cảm xúc không tốt đẹp còn vướng bận ngay cả sau khi sự việc đã kết thúc
-이     yếu tố đứng sau danh từ làm chủ ngữ trong câu
있다   
-네     đuôi câu cảm thán ở dạng thân mật

뒤끝 (cảm xúc không tốt đẹp còn vướng bận ngay cả sau khi sự việc đã kết thúc) + - (yếu tố đứng sau danh từ làm chủ ngữ trong câu) + 있다 (có) + - (đuôi câu cảm thán ở dạng thân mật) = 뒤끝이 있네 (Để bụng)

Cách diễn đạt
* Các dạng kính ngữ của câu "Để bụng"
Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không
뒤끝이 있네
(dwi-kkeu-chi in-ne)
Thân mật kính trọng
뒤끝이 있네요
(dwi-kkeu-chi in-ne-yo)

* Ứng dụng mẫu câu "Để bụng"
Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Trêu Tiên vì không dự đám cưới của một người bạn từng không đến đám cưới Tiên.
띠엔이 뒤끝이 있네.
(tti-e-ni dwi-kkeu-chi in-ne)
Tiên vẫn còn để bụng nhỉ.
Trêu anh Sang-hun khi nghe anh ấy vừa nhậu vừa nói đi nói lại những việc khiến anh.
상훈 씨가 뒤끝이 있네요.
(sang-hun ssi-ga dwi-kkeu-chi in-ne-yo)
Anh Sang-hun là người hay để bụng nhỉ.

Lựa chọn của ban biên tập