Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Ba chị em dũng cảm (9) 콩깍지가 끼셨네요

2024-01-01

Mẫu câu trong tuần 
콩깍지가 끼셨네요 (Đúng là bị mờ mắt đến mù quáng rồi)
[kong-kkak-ji-ga kki-syeon-ne-yo]

Phân tích 
Câu ở dạng kính trọng dùng để thể hiện ý rằng khi ta thích một người thì sẽ không để ý tới điểm tiêu cực, điểm xấu của người đấy.

콩깍지          vỏ đậu 
-                  yếu tố đứng sau danh từ làm chủ ngữ trong câu
끼다                đóng, mọc, phủ
--              yếu tố kính ngữ
-었-                thì quá khứ
-네요               đuôi câu dạng thân mật kính trọng
콩깍지가 끼다, 콩깍지가 씌다     “Vỏ đậu che mờ mắt” hoặc nghĩa bóng là “Quá thích một người hoặc cái gì đó nên không thể phán đoán chính xác hoặc thấy mọi thứ đều tốt đẹp” 

콩깍지 (vỏ đậu) + - (yếu tố đứng sau danh từ làm chủ ngữ trong câu) + 끼다 (đóng, mọc, phủ) + -- (yếu tố kính ngữ) + -었- (thì quá khứ) + -네요 (đuôi câu dạng thân mật kính trọng) = 콩깍지가 끼셨네요 (“Vỏ đậu che mờ mắt”, tương đương “Đúng là bị mờ mắt đến mù quáng rồi”)

Cách diễn đạt
* Các dạng kính ngữ của câu "Đúng là bị mờ mắt đến mù quáng rồi"
Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không
콩깍지가 꼈네
(kong-kkak-ji-ga kkyeon-ne)
Thân mật kính trọng
콩깍지가 끼셨네요
(kong-kkak-ji-ga kki-syeon-ne-yo)

* Ứng dụng mẫu câu "Đúng là bị mờ mắt đến mù quáng rồi"
Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Khi nghe tin một người bạn vốn rất thận trọng trong mọi việc nhưng định kết hôn với một cô gái mới gặp chưa được một tháng.
진짜? 콩깍지가 꼈네.
(jin-jja? kong-kkak-ji-ga kkyeon-ne)
Thật à? Cậu bị mờ mắt đến mù quáng rồi.
Đồng tình với nỗi lo của chị đồng nghiệp khi chồng định mua một ngôi nhà có phong cảnh rất đẹp nhưng lại có giá cao.
아이고, 콩깍지가 단단히 끼셨네요.
(a-i-go, kong-kkak-ji-ga dan-dan-hi kki-syeon-ne-yo)
Trời, đúng là chồng chị bị mờ mắt đến mù quáng rồi.

Lựa chọn của ban biên tập