Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Ba chị em dũng cảm (8) 보는 눈이 있어

2023-12-25

Mẫu câu trong tuần 
보는 눈이 있어 (Có mắt nhìn)
[bo-neun nu-ni i-sseo]

Phân tích 
Câu ở dạng thân mật trống không dùng khi nói với ai đó có khả năng đánh giá đúng đắn con người hoặc sự vật, sự việc.

보는   xem, nhìn, dạng định ngữ của động từ “보다
      con mắt, năng lực quan sát và phán đoán
-     yếu tố đứng sau danh từ làm chủ ngữ trong câu
있다   có
-     đuôi câu thân mật trống không

보는 (xem, nhìn) + (năng lực quan sát và phán đoán) + - (yếu tố đứng sau danh từ làm chủ ngữ trong câu) + 있다 (có) + - (đuôi câu thân mật trống không) = 보는 눈이 있어 (Có mắt nhìn)

Cách diễn đạt
* Các dạng kính ngữ của câu "Có mắt nhìn"
Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không
보는 눈이 있어
(bo-neun nu-ni i-sseo)
Thân mật kính trọng
보는 눈이 있어요
(bo-neun nu-ni i-sseo-yo)

* Ứng dụng mẫu câu "Có mắt nhìn"
Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Tự khen mình có mắt nhìn người rất phù hợp với vị trí mà công ty bạn thân cần tuyển dụng.
그치? 내가 사람 보는 눈이 있어.
(geu-chi? nae-ga sa-ram bo-neun nu-ni i-sseo)
Đấy! Tớ đúng là có mắt nhìn người.
Trả lời khi được khen những bức tranh chồng treo trên tường rất đẹp.
미술을 전공해서 남편이 그림 보는 눈이 있어요.
(mi-su-reul jeon-gong-hae-seo nam-pyeo-ni geu-rim bo-neun nu-ni i-sseo-yo)
Vì học chuyên ngành mỹ thuật nên chồng em có mắt thẩm mỹ đấy ạ.

Lựa chọn của ban biên tập