Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Ba chị em dũng cảm (6) 정신 차리세요

2023-12-11

Mẫu câu trong tuần 
정신 차리세요 (Hãy tỉnh táo lại đi!)
[jeong-sin cha-ri-se-yo]

Phân tích 
Câu ở dạng kính trọng dùng khi nhắc nhở ai đó đang ở trong trạng thái không bình thường, thẫn thờ phải suy nghĩ hoặc hành động đúng đắn.

정신                tinh thần
차리다          trấn tĩnh, làm cho tỉnh táo lại
-세요             đuôi câu cầu khiến dạng kính trọng

정신 (tinh thần) + 차리다 (trấn tĩnh, làm cho tỉnh táo lại) + -세요 (đuôi câu cầu khiến dạng kính trọng) = 정신 차리세요 (Hãy tỉnh táo lại đi!)

Cách diễn đạt
* Các dạng kính ngữ của câu "Vừa đấm vừa xoa"
Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không
정신 차려
(jeong-sin cha-ryeo)
Thân mật kính trọng
정신 차리세요 
(jeong-sin cha-ri-se-yo)

* Ứng dụng mẫu câu "Hãy tỉnh táo lại đi!"
Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Nhắc nhở người bạn nên tập trung ôn thi chứ đừng mải chơi game trước kỳ thi cuối kỳ.
정신 차려! 시험이 코앞인데!
(jeong-sin cha-ryeo! si-heo-mi ko-a-pin-de)
Hãy tỉnh táo lại đi! Sắp thi rồi đó!
Khuyên chồng sau khi vết thương ở chân lành hẳn thì hẵng đi leo núi.
정신 차리세요! 다 나으면 가요.
(jeong-sin cha-ri-se-yo. da na-eu-myeon ga-yo)
Anh hãy tỉnh táo lại đi! Lành hẳn hẵng đi nhé.

Lựa chọn của ban biên tập