Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Thời lượng 5 phút (phát sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Nghe các chuyên mục

2023-09-18 (T2)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Hiện tại tươi đẹp (12) 눈이 삐었다

2023-09-11 (T2)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Hiện tại tươi đẹp (11) 눈에서 멀어지면 마음에서 멀어진다

2023-09-04 (T2)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Hiện tại tươi đẹp (10) 꼬리가 길면 밟힌다

2023-08-28 (T2)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Hiện tại tươi đẹp (9) 감 떨어졌어요

2023-08-21 (T2)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Hiện tại tươi đẹp (8) 눈치가 없어

2023-08-14 (T2)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Hiện tại tươi đẹp (7) 말은 청산유수야

2023-08-07 (T2)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Hiện tại tươi đẹp (6) 빛 좋은 개살구지

2023-07-31 (T2)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Hiện tại tươi đẹp (5) 선 넘지 마라

2023-07-24 (T2)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Hiện tại tươi đẹp (4) 믿는 도끼에 발등 찍힌다

2023-07-17 (T2)

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Hiện tại tươi đẹp (3) 내 손안에 있어