Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

41% người nước ngoài cư trú dài hạn tại Hàn Quốc tham gia bảo hiểm

Write: 2024-05-20 11:22:22Update: 2024-05-20 16:15:09

41% người nước ngoài cư trú dài hạn tại Hàn Quốc tham gia bảo hiểm

Photo : YONHAP News

Theo Viện phát triển bảo hiểm Hàn Quốc (KIDI), tính đến cuối năm 2022, có 690.000 người nước ngoài cư trú dài hạn ở Hàn Quốc tham gia trên một loại hình bảo hiểm (bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm thiệt hại dài hạn, bảo hiểm ô tô), tỷ lệ tham gia bảo hiểm là 41%.
 
Xét theo loại hình bảo hiểm, có 310.000 người nước ngoài tham gia bảo hiểm nhân thọ, 420.000 người mua bảo hiểm thiệt hại dài hạn và 220.000 người tham gia bảo hiểm ô tô.

Tỷ lệ tham gia bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm thiệt hại dài hạn ở nam và nữ tương tự nhau ở mọi nhóm tuổi. Tuy nhiên, tỷ lệ tham gia ở nam giới là người nước ngoài ngoài 30 và 40 tuổi thấp hơn hẳn so với nữ giới cùng độ tuổi, cho thấy lỗ hổng bảo hiểm ở nhóm đối tượng này.

Xét theo số lượng người nước ngoài tham gia các hạng mục bảo hiểm 5 năm qua, tỷ lệ tham gia bảo hiểm ô tô có tốc độ tăng trưởng cao nhất (8,8%).

Theo Viện nghiên cứu phát triển bảo hiểm, tính tới cuối tháng 3 năm nay, số lượng người nước ngoài tại Hàn Quốc (trừ người cư trú ngắn hạn như du lịch dưới 90 ngày) đạt 1.910.000 người, tăng 13% so với cuối năm 2022 (1.690.000 người).

Đặc biệt, nhóm người ngoài 20 và 30 tuổi có sự gia tăng đều đặn. Viện nghiên cứu phát triển bảo hiểm chỉ ra rằng đối tượng này chính là nhóm khách hàng mới tiềm năng, là cơ hội tăng trưởng mới cho ngành công nghiệp bảo hiểm Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập