Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Tốc độ tăng nợ công trên GDP của Hàn Quốc đứng thứ 2 trong số 11 nước tiền tệ không chủ chốt

Write: 2024-05-20 11:58:40Update: 2024-05-20 16:12:29

Tốc độ tăng nợ công trên GDP của Hàn Quốc đứng thứ 2 trong số 11 nước tiền tệ không chủ chốt

Photo : Getty Images Bank

Theo Báo cáo giám sát tài chính (Fiscal Monitor) của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) phát hành tháng 4 và theo Ngân hàng thế giới (WB), tỷ lệ nợ Chính phủ (D2) trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc trong năm ngoái là 55,2%. 

Tỷ lệ nợ công trên GDP từng đạt 37,7% vào năm 2013, và đã tăng thêm 17,5% trong vòng 10 năm. Theo đó, Hàn Quốc là nước có tốc độ nợ tăng nhanh thứ hai sau Singapore (63,9%), xét trong số 11 quốc gia tiền tệ không chủ chốt (non-key currency countries).

"Nợ Chính phủ" (D2) mang ý nghĩa rộng hơn khái niệm "nợ quốc gia" (D1, tức nợ của chính quyền trung ương và địa phương), do thêm cả khoản nợ của các cơ quan Nhà nước phi lợi nhuận. Khái niệm này thường được IMF hoặc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) sử dụng để so sánh về tính lành mạnh tài chính giữa các quốc gia.
 
IMF dự báo tỷ lệ nợ Chính phủ trên GDP của Hàn Quốc sẽ đạt 59,4% vào năm 2029, cao thứ ba trong 11 nước tiền tệ không chủ chốt sau Singapore (165,6%) và Israel (68,5%).

Lựa chọn của ban biên tập