Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Xem xét áp dụng bổ sung quy trình "kiểm phiếu thủ công" từ Tổng tuyển cử năm 2024

Write: 2023-12-27 13:26:36

Thumbnail : KBS News

Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc đang xem xét phương án bổ sung thêm hình thức "kiểm phiếu thủ công" vào quy trình kiểm phiếu, thời điểm áp dụng là từ Tổng tuyển cử năm 2024.

Cho tới nay, công tác kiểm phiếu được thực hiện theo quy trình là sàng lọc phiếu có hiệu lực bằng máy phân loại phiếu, phiếu đã được phân loại xong sẽ được đưa vào máy tính kết quả. Trong quá trình máy tính toán kết quả thì nhân viên kiểm phiếu tiến hành kiểm tra bằng mắt thường.

Tuy nhiên, Ủy ban quản lý bầu cử trung ương đang xem xét bổ sung thêm quy trình nhân viên kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thủ công từng lá phiếu ở công đoạn giữa thao tác của hai máy. Điều này nhằm mục đích nâng cao tính tin cậy và minh bạch của công tác kiểm phiếu.

Trong một phát biểu ngày 14/12, nghị sĩ Yoo Sang-beom (đảng Sức mạnh quốc dân) chỉ ra rằng trong thời gian qua, có nhiều ý kiến nghi ngờ lá phiếu sau khi được sàng lọc bằng máy phân loại được đưa ngay tới máy tính kết quả, trên thực tế các giám sát viên không thể kiểm tra những lá phiếu đó có được đóng dấu của Ủy ban quản lý bầu cử hay không.

Ủy ban quản lý bầu cử trung ương khẳng định tính xác thực của máy phân loại phiếu đã được chứng minh qua nhiều vụ kiện tụng khác nhau trong thời gian qua. Tuy nhiên, xét tới thực trạng là vẫn còn nhiều ý kiến nghi ngờ trong dư luận, nên Ủy ban đang xem xét bổ sung thêm quy trình kiểm phiếu thủ công. 

Ngoài ra, ủy ban này cũng được cho là đang cân nhắc phương án chỉ trao quyền tiếp cận hòm phiếu và lá phiếu cho công chức.

Lựa chọn của ban biên tập