Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bộ Giáo dục Hàn Quốc bố trí điều tra viên riêng phụ trách các vụ bạo lực học đường

Write: 2023-12-07 15:23:09

Thumbnail : YONHAP News

Bộ Giáo dục và Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 7/12 đã mở buổi họp báo, công bố "Phương án cải thiện chế độ xử lý các vụ bạo lực học đường". 

Trước tiên, Chính phủ quyết định sẽ lập mới vị trí điều tra viên chuyên trách về bạo lực học đường để nhận chuyển giao nghiệp vụ điều tra các vụ bạo lực học đường vốn do các giáo viên phụ trách trong thời gian qua. Sự điều chỉnh này nhằm giúp trường tập trung vào các hoạt động giáo dục và bảo vệ nạn nhân.

Điều tra viên sẽ được tuyển từ cảnh sát hoặc giáo viên đã nghỉ hưu từng có kinh nghiệm điều tra bạo lực học đường, dự kiến sẽ tuyển tổng cộng 2.700 người.

Chính phủ cũng quyết định tăng cường hơn nữa vai trò và chức năng của cảnh sát chuyên trách trường học (School Police Officer), tăng số lượng thêm 105 người (10%) lên thành 1.127 người và dự kiến sẽ thảo luận về sự cần thiết nâng thêm quy mô trong tương lai.

Ngoài ra, Chính phủ quyết định lập ra "Hội nghị thảo luận về các vụ bạo lực học đường", trong đó các điều tra viên và cảnh sát chuyên trách trường học, luật sư sẽ tiến hành thảo luận về kết quả điều tra các vụ bạo lực học đường.
 
Chính phủ sẽ lập hướng dẫn nghiệp vụ cho các điều tra viên chuyên trách bạo lực học đường, sau đó bắt đầu triển khai áp dụng từ tháng 3 năm sau. 

Về phương án mà Chính phủ vừa công bố, Tổng liên đoàn các tổ chức giáo viên Hàn Quốc bày tỏ kỳ vọng đây sẽ là cơ hội giúp các trường học có thể tập trung hơn vào vai trò giáo dục.

Lựa chọn của ban biên tập