Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc bắt đầu thẩm định mức lương tối thiểu năm 2025 từ ngày 21/5

Write: 2024-05-21 14:16:07Update: 2024-05-21 16:07:11

Hàn Quốc bắt đầu thẩm định mức lương tối thiểu năm 2025 từ ngày 21/5

Photo : KBS News

Ủy ban lương tối thiểu Hàn Quốc ngày 21/5 đã mở cuộc họp toàn thể lần thứ nhất để thẩm định mức lương tối thiểu năm 2025. 

Ủy ban lương tối thiểu bao gồm 27 ủy viên, cụ thể là 9 ủy viên công ích, 9 ủy viên đại diện người lao động và 9 ủy viên đại diện chủ doanh nghiệp. Trong ngày 21/5, ủy ban này sẽ tiếp nhận đơn đề nghị thẩm định mức lương tối thiểu từ Bộ Tuyển dụng và lao động, và bầu ra Chủ tịch để dẫn dắt các cuộc họp toàn thể của ủy ban trong tương lai.

Trong thời gian tới, Ủy ban lương tối thiểu sẽ tiến hành các cuộc họp toàn thể, nhằm lần lượt thẩm định đơn vị xác định lương tối thiểu, việc có áp dụng mức lương tối thiểu khác nhau theo từng ngành nghề hay không, và mức lương tối thiểu. Do lịch trình thẩm định bị đẩy lùi do Ủy ban lương tối thiểu có ủy viên mới, nên thời điểm quyết định mức lương tối thiểu năm sau có thể sẽ vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật là ngày 27/6 tới. 

Năm ngoái, mức lương tối thiểu áp dụng cho năm 2024 được quyết định vào ngày 19/7 là 9.860 won (7,23 USD)/giờ, tăng 2,5% so với một năm trước, mức tăng thấp thư hai từ trước đến nay. Do vậy, chỉ cần tăng thêm 140 won, tương đương tăng 1,4%, thì mức lương tối thiểu của năm sau sẽ lần đầu vượt mốc 10.000 won (7,33 USD)/giờ.

Giới lao động khẳng định sẽ nâng mạnh lương tối thiểu năm sau xét đến tình hình lạm phát và mức lương thực nhận bị giảm. Trong khi đó, giới doanh nghiệp cho biết sẽ đóng băng lương cơ bản năm nay, dựa trên căn cứ về tỷ lệ người lao động nhận mức lương theo giờ thấp hơn mức lương tối thiểu. 

Mặc dù trong Luật lương tối thiểu hiện hành có quy định áp dụng lương tối thiểu khác nhau theo từng ngành nghề, song trên thực tế, quy định này chỉ được thực thi trong năm 1988, năm đầu tiên thi hành luật. Trong năm ngoái, giới doanh nghiệp đã yêu cầu áp dụng lương tối thiểu khác cho ba ngành gồm vận tải taxi, khách sạn, nhà hàng, nhưng cuối cùng đã bị phủ quyết.

Lựa chọn của ban biên tập