Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Khi hoa trà nở (8) 사정이 있었겠지

2023-04-24

Mẫu câu trong tuần 

사정이 있었겠지 (Chắc mẹ cũng có lý do riêng mà thôi)

[sa-jeong-i i-sseot-get-ji]


Phân tích 

Câu ở dạng thân mật trống không, dùng khi suy đoán rằng có lẽ đối phương đã có lý do chính đáng cho việc không tốt hoặc hành động tiêu cực.


사정     sự tình, hoàn cảnh hoặc lý do của sự việc

-       yếu tố đứng sau danh từ làm chủ ngữ trong câu

있다   có

-었-   thì quá khứ 

--   yếu tố thể hiện sự việc tương lai hoặc suy đoán

-    đuôi câu dùng khi nói ra suy nghĩ của mình một cách thân mật với đối phương


사정 (sự tình, hoàn cảnh hoặc lý do của sự việc) + - (yếu tố đứng sau danh từ làm chủ ngữ trong câu) + 있다 (có) + -었- (thì quá khứ) + -- (yếu tố thể hiện sự việc tương lai hoặc suy đoán) + - (đuôi kết thúc câu dạng thân mật) = 사정이 있었겠지 (Chắc mẹ cũng có lý do riêng mà thôi)


Cách diễn đạt

* Các dạng kính ngữ của câu "Chắc mẹ cũng có lý do riêng mà thôi"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

사정이 있었겠지

(sa-jeong-i i-sseot-get-ji)
Thân mật kính trọng

사정이 있었겠지요

(sa-jeong-i i-sseot-get-ji-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Chắc mẹ cũng có lý do riêng mà thôi"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Đoán về lý do người đồng nghiệp mới vào công ty mà đã xin thôi việc.

됐어. 뭔가 사정이 있었겠지. 나중에 들어보자.

(dwae-sseo. mwon-ga sa-jeong-i i-sseot-get-ji. na-jung-e deu-reo-bo-ja)

Thôi nào. Chắc cậu ấy cũng có lý do riêng mà thôi. Để sau này nghe đi.

Đoán về lý do không tham gia buổi liên hoan công ty của người đồng nghiệp.

아이가 아팠거나 무슨 다른 사정이 있었겠지요.

(a-i-ga a-pat-geo-na mu-seun da-reun sa-jeong-i i-sseot-get-ji-yo)

Chắc do con bị ốm hay là bạn ấy cũng có lý do nào khác mà thôi.


Lựa chọn của ban biên tập