Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Khi hoa trà nở (4) 사람 일 두고 봐야 되는 겁니다

2023-03-27

Mẫu câu trong tuần 

사람 일 두고 봐야 되는 겁니다 (Đời người mà, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra)

[sa-ram il du-go bwa-ya doe-neun geom-ni-da]


Phân tích 

Câu ở dạng kính trọng dùng khi muốn nói chuyện con người không thể biết trước để về sau mới biết được.


사람              con người

                 việc, chuyện

두고 보다      để rồi xem, theo dõi

-아야 되다     phải

- -          yếu tố làm cho động từ thành danh từ

-ㅂ니다         đuôi câu kính trọng

-는 겁니다     viết tắt của “- 것입니다


사람 (con người) + (việc, chuyện) + 두고 보다 (để rồi xem, theo dõi) + -아야 되다 (phải) + - - (yếu tố làm cho động từ thành danh từ) + -ㅂ니다 (đuôi câu kính trọng) = 사람  두고 봐야 되는 겁니다 (Đời người mà, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra)


Cách diễn đạt    

* Các dạng kính ngữ của câu "Đời người mà, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

사람 일 두고 봐야 되는 거야 

(sa-ram il du-go bwa-ya doe-neun geo-ya)
Kính trọng

사람  두고 봐야 되는 겁니다 

(sa-ram il du-go bwa-ya doe-neun geom-ni-da)


* Ứng dụng mẫu câu "Đời người mà, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Đáp trả đội đối thủ vì kinh rằng sẽ dễ dàng chiến thắng đội mình.

사람 일 두고 봐야 되는 거야.

(sa-ram il du-go bwa-ya doe-neun geo-ya)

Đời người mà, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Nói với người chị đã mỉa mai mình nên ứng tuyển vào công ty có tỷ lệ cạnh tranh thấp hơn so với công ty đang chuẩn bị nộp đơn xin việc làm.

사람 일 두고 봐야 되는 겁니다.

(sa-ram il du-go bwa-ya doe-neun geom-ni-da)

Đời người mà, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.


Lựa chọn của ban biên tập