Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Khi hoa trà nở (2) 말이 씨가 된다

2023-03-13

Mẫu câu trong tuần 

말이 씨가 된다 (Lời nói có sức mạnh đấy!)

[ma-ri ssi-ga doen-da]


Phân tích 

Câu dùng để ví những gì thường hay nói cuối cùng có thể trở thành sự thật.


         lời nói 

-        yếu tố đứng sau danh từ làm chủ ngữ trong câu

      hạt giống, mầm mống (trường hợp tiêu cực)

-      yếu tố thể hiện đối tượng được biến đổi

된다    trở thành, trở nên


(lời nói) + - (yếu tố đứng sau danh từ làm chủ ngữ trong câu) + (hạt giống) + - (yếu tố thể hiện đối tượng được biến đổi) + 된다 (trở thành, trở nên) = 말이 씨가 된다 (Lời nói có sức mạnh đấy!)


Cách diễn đạt    

* Các dạng kính ngữ của câu "Lời nói có sức mạnh đấy!"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

말이 씨가 된다 / 말이 씨가 돼

(ma-ri ssi-ga doen-da / ma-ri ssi-ga dwae)
Thân mật kính trọng

말이 씨가 돼요

(ma-ri ssi-ga dwae-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Lời nói có sức mạnh đấy!"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Khi cổ vũ, phải nói sẽ thắng mới thành hiện thực.

말이 씨가 돼요. 이긴다고 생각하고 응원해야죠.

(ma-ri ssi-ga dwae-yo. i-gin-da-go saeng-ga-ka-go eung-won-hae-ya-jyo)

Lời nói có sức mạnh đấy! Phải nghĩ là sẽ thắng và cổ vũ cho họ chứ.

Dặn con hãy tự tin, đừng nói mãi có thể làm hỏng cuộc phỏng vấn.

말이 씨가 돼. 자신감을 가지고 해 봐.

(ma-ri ssi-ga dwae. ja-sin-ga-meul ga-ji-go hae bwa)

Nói dài nói dai thành ra nói dại! Tự tin lên đi nào! (trường hợp tiêu cực)


Lựa chọn của ban biên tập