Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khi hoa trà nở (3) 얼굴이 활짝 폈어

2023-03-20

Mẫu câu trong tuần 

얼굴이 활짝 폈어 (Mặt cô sáng bừng hẳn ra)

[eol-gu-ri hwal-jjak pyeo-sseo]


Phân tích 

Câu ở dạng thân mật trống không dùng khi muốn nói rằng sắc mặt của đối phương trông đẹp hơn hoặc tươi tắn hơn.


얼굴     khuôn mặt

-        yếu tố đứng sau danh từ làm chủ ngữ trong câu

활짝   bừng, rộ, tưng bừng

피다    nở

--     thì quá khứ 

-      đuôi câu thân mật trống không


얼굴 (khuôn mặt) + - (yếu tố đứng sau danh từ làm chủ ngữ trong câu) + 활짝 (bừng, rộ, tưng bừng) + 피다 (nở) + -- (thì quá khứ) + - (đuôi câu thân mật trống không) = 얼굴이 활짝 폈어 (Mặt cô sáng bừng hẳn ra)


Cách diễn đạt    

* Các dạng kính ngữ của câu "Mặt cô sáng bừng hẳn ra"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

얼굴이 활짝 폈어

(eol-gu-ri hwal-jjak pyeo-sseo)
Thân mật kính trọng

얼굴이 활짝 폈어요

(eol-gu-ri hwal-jjak pyeo-sseo-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Mặt cô sáng bừng hẳn ra"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Trêu bạn mới lấy chồng nên tươi tỉnh hẳn so với lúc trước.

너 남편한테 사랑 많이 받는구나. 얼굴이 활짝 폈어.

(neo nam-pyeon-han-te sa-rang ma-ni ban-neun-gu-na. eol-gu-ri hwal-jjak pyeo-sseo)

Cậu được chồng yêu quý nhiều nhỉ. Mặt cậu sáng bừng hẳn ra

Nói với mẹ Se-hoon đang hớn hở vì được gặp lại con trai vừa đi du học về.

아들이 와서 그런가 세훈 엄마 얼굴이 활짝 폈어요.

(a-deu-ri wa-seo geu-reon-ga se-hun eom-ma eol-gu-ri hwal-jjak pyeo-sseo-yo)

Chắc là vì con trai về, mặt mẹ Se-hoon sáng bừng hẳn ra.


Lựa chọn của ban biên tập