KBS World Radio

BÀI 20. Tại địa điểm du lịch

 • 여행지[yơhengchi]địa điểm du lịch
 • 한옥 마을[Hanôngmaưl]làng nhà cổ
 • 지붕[chibung]mái nhà
 • 기와[ki-oa]ngói
 • 전통 혼례[chơnthông hôllyê]hôn lễ truyền thống
 • 결혼식[kyơlhônsic]đám cưới
 • 한복[Hanbôc]Hanbok- trang phục truyền thống của Hàn Quốc
 • 역사박물관[yơcs’abangmulgoan]bảo tàng lịch sử
 • 안내시스템[annesisưthêm]hệ thống hướng dẫn
 • 셔틀 버스[syơthưl pơsư]xe buýt chạy tuyến ngắn
 • 화장실[hoa-changsil]nhà vệ sinh
 • 입장료[ipch’angnyô]lệ phí vào cửa
 • 무료[muryô]miễn phí
 • 기념품[ki-nyơmphum]quà lưu niệm
 • 휴관일[hyugoanil]ngày nghỉ
 • 문을 닫다[munưl tat’a]đóng cửa
 • 운영하다[unyơng-hađa]điều hành
 • 운이 좋다[uni chôtha]may mắn, vận may
 • 발전[palch’ơn]phát triển
 • 유람선[yuramsơn]thuyền thăm quan
 • 민박[minbac]ở trọ nhà dân
 • 우산[usan]ô, dù