KBS World Radio

BÀI 16. Tại công ty du lịch

 • 여행사[yơhengsa]công ty du lịch
 • 관광 안내원[koan-goang-anne-uơn]hướng dẫn viên du lịch
 • 2박 3일[ibac samil]2 đêm 3 ngày
 • 주말[chu-mal]cuối tuần
 • 성수기[sơngsughi]mùa nhiều khách
 • 비수기[pisughi]mùa ít khách
 • 유명하다[yu-myơng-hađa]nổi tiếng
 • 취소하다[chhuysôhađa]hủy bỏ
 • 설명하다[sơlmyơng-hađa]giải thích
 • 출발하다[chhulbalhađa]khởi hành
 • 고속버스[kôsôcp’ơsư]xe buýt tốc hành
 • [phyô]
 • 첫차[chhơtchha]chuyến xe đầu tiên
 • 막차[macchha]chuyến xe cuối cùng
 • 편리하다[phyơllihađa]thuận tiện
 • 추가 비용[chhuga piyông]chi phí phát sinh thêm
 • [thip]tiền boa
 • 유물[yumul]di vật
 • 유적지[yu-chơcch’ikhu di tích lịch sử
 • 제주도[chê-chuđô]đảo Jeju
 • 유채꽃[yuchhek’ôt]hoa cải dầu