KBS World Radio

Part3. Cuộc sống ở Hàn Quốc > Bài 25. Thời tiết

Từ vựng và cách diễn đạt
 • [buk]bắc
 • [jjok]phía
 • [sa]bốn
 • 계절 [gyejeol]mùa
 • 건기 [geongi]mùa khô
 • 우기 [ugi]mùa mưa
 • 북쪽 [bukjjok]miền Bắc/phía bắc
 • 남쪽 [namjjok]miền Nam
 • 북쪽에는 봄 여름 가을 겨울 사계절이 있어요. [Bukjjogeneun bom yeoreum ga-eul gyeoul sa gyeojeori isseoyo]Ở miền Bắc có 4 mùamùa xuân, mùa hè, mùa thu và mùa đông.
 • 남쪽에는 건기와 우기가 있어요. [Namjjogeneun geongiwa ugiga isseoyo]Ở miền Nam có mùa mưa và mùa khô.
 • [bom]mùa xuân
 • 여름 [yeoreum]mùa hè
 • 가을 [ga-eul]mùa thu
 • 겨울 [gyeoul]mùa đông
 • 춘하추동 [Chun Ha Chu Dong]Xuân Hạ Thu Đông
 • 날씨가 따뜻해요. [Nalssiga ttatteutaeyo]Trời ấm áp.
 • 날씨가 더워요. [Nalssiga deowoyo]Trời nóng.
 • 날씨가 시원해요. [Nalssiga siwonhaeyo]Thời tiết mát mẻ.
 • 날씨가 추워요. [Nalssiga chuwoyo]Trời lạnh.
 • 더워요 [Deowoyo]Trời nóng
 • 장마 [jangma]Hiện tượng mưa nhiều vào mùa hè ở Hàn Quốc, thường là từ cuối tháng 6 đến cuối tháng 7.
 • 장마철 [jangmacheol]mùa mưa
 • 후텁지근해요 [Huteopjjigeunhaeyo]Trời oi bức
 • 저는 [jeoneun]tôi
 • 더위는 [deowineun]cái nóng / thời tiết nóng
 • 추위는 [chuwineun]cái lạnh / thời tiết lạnh
 • 타다 [tada]không chịu được
 • 저는 더위는 많이 타지만 [Jeoneun deowineun mani tajiman]Tôi không chịu được nóng nhưng ...
 • 추위는 타요 [chuwineun tayo]không chịu được lạnh
 • [an]không (từ dùng để phủ định động từ)
 • 추위는 안 타요 [chuwineun an tayo]chịu được lạnh
 • 두꺼운 [dukkeo-un]dày
 • [ot]áo
 • ~을 [~eul]đứng sau danh từ làm bổ ngữ trong câu
 • 두꺼운 옷을 [dukkeo-un oseul]áo dày
 • 하나 [hana]một
 • 가져 가세요 [gajyeo gaseyo]mang theo
 • 우산 [usan]ô
 • 우산을 하나 가져 가세요. [Usaneul hana gajyeo gaseyo]Hãy cầm theo ô.
 • 저녁 [jeonyeok]buổi tối
 • ~에는 [~eneun]vào(yếu tố thường đứng sau thời gian)
 • 조금 [jogeum]một chút / một ít / hơi
 • 추울~ [chu-ul~]lạnh
 • ~지도 몰라요 [~jido mollayo]có thể sẽ / chưa biết chừng
 • 추울지도 몰라요 [chu-uljjido mollayo]có thể sẽ lạnh / chưa biết chừng trời sẽ lạnh
 • 저녁에는 비가 내릴지도 몰라요. [Jeonyeogeneun biga naeriljjido mollayo]Buổi tối, có thể trời sẽ mưa.
 • 한강 [Han-gang]sông Hàn
 • ~에서 [~eseo]nơi chốn / ở(từ chỉ địa điểm)
 • 유람선 [yuramseon]du thuyền
 • ~도 [~do]cũng
 • 타보고 싶어요 [tabogo sipeoyo]muốn đi
 • ~고 싶어요 [~go sipeoyo]muốn
 • 내일은 [nae-ireun]naeireun
 • 여의도 공원 [Yeo-uido gong-won]công viên Yeo-uido
 • ~에 [~e]từ biểu thị điểm đến
 • 가 봐야~ [ga bwaya~]phải đi
 • ~겠~ [~get~]sẽ
 • ~군요 [~gunnyo]mới được(đuôi kết thúc trong câu cảm thán)
 • 가 봐야겠군요 [ga bwayagekkunnyo]sẽ phải đi mới được
 • 일기예보 [ilgiyebo]dự báo thời tiết
 • ~에서 [~eseo]ở / tại (yếu tố biểu hiện chủ ngữ trong câu)
 • 내일 [nae-il]ngày mai
 • ~은 [~eun]yếu tố làm chủ ngữ trong câu
 • 맑을~ [malgeul~]trong / sáng / đẹp
 • ~거래요 [~kkeoraeyo]nghe nói là sẽ / bảo là sẽ
 • 맑을 거래요 [malgeul kkeoraeyo]nghe nói là sẽ đẹp
 • 내일 [nae-il]ngày mai
 • 날씨 [nalssi]thời tiết
 • ~는 [~neun]từ biểu thị chủ đề trong câu nói
 • 내일 날씨는 [nae-il nalssineun]thời tiết ngày mai
 • 어떨까요? [eotteolkkayo?]như thế nào?
 • 모레 [more]ngày kia
 • 모레 날씨는 어떨까요? [More nalssineun eotteolkkayo?]Thời tiết ngày kia như thế nào?
 • 오늘 [oneul]hôm nay
 • 오늘 날씨는 어때요? [Oneul nalssineun eottaeyo?]Thời tiết hôm nay như thế nào?
 • 안개 [angae]sương mù
 • ~가 [~ga]từ biểu thị chủ ngữ trong câu
 • 자욱해요 [jaukeyo]dày đặc
 • 안개가 꼈어요. [Angaega kkyeosseoyo]Trời có sương mù.
 • 자욱해요 [jaukeyo]dày đặc / mù mịt
 • 연기 [yeongiga]khói
 • 연기가 자욱해요. [Yeongiga jaukeyo]Khói mù mịt.
 • [jom]một chút / hơi
 • 흐려요 [heuryeoyo]u ám
 • 구름 [gureum]mây
 • ~이 [~i]từ biểu hiện chủ ngữ trong câu
 • 구름이 꼈어요. [Gureumi kkyeosseoyo]Trời có mây.
 • 많이 [mani]nhiều
 • 아주 [aju]rất
 • 맑아요 [malgayo]trong
 • 화창해요 [hwachanghaeyo]sáng sủa / trong trẻo
 • 날씨가 화창해요. [Nalssiga hwachanghaeyo]Trời trong.
 • 햇빛 [haeppit]ánh nắng
 • 쨍쨍해요 [jjaengjjaenghaeyo]rực rỡ / chói chang
 • 햇빛이 쨍쨍해요. [Haeppichi jjaengjjaenghaeyo]Trời rất nắng.
 • [nun]tuyết
 • ~이 [~i]yếu tố biểu thị chủ ngữ trong câu
 • 내려요 [naeryeoyo]rơi
 • 눈사람 [nunssaram]người tuyết
 • 눈썰매 [nunsseolmae]trò chơi trượt tuyết với ván trượt
 • 점퍼 [jeompeo]áo khoác
 • 털모자 [teolmoja]mũ lông
 • 장갑 [janggap]găng tay
 • [bi]mưa
 • ~가 / ~이 [~ga]từ biểu hiện chủ ngữ trong câu
 • 내리~ [naeri~]rơi
 • ~고 [~go]
 • 바람 [baram]gió
 • 불어요 [bureoyo]thổi
 • 비가 내려요. [Biga naeryeoyo]Trời mưa.
 • 바람이 불어요. [Barami bureoyo]Gió thổi.
 • 지금 [jigeum]bây giờ
 • [bak]bên ngoài
 • ~의 [~ui/~e]của
 • 밖의 [bakkui/bakke]bên ngoài
 • 날씨 [nalssi]thời tiết
 • ~가 [~ga]từ biểu thị danh từ đứng trước nó là chủ ngữ trong câu
 • 어때요? [eottaeyo?]như thế nào?
 • 지금 하노이 날씨가 어때요? [Jigeum Hanoi nalssiga eottaeyo?]Thời tiết ở Hà Nội bây giờ thế nào?
 • 지금 제주도 날씨가 어때요? [Jigeum Jejudo nalssiga eottaeyo?]Thời tiết tại đảo Jeju bây giờ như thế nào?
 • 괜찮아요.

  [Gwaenchanayo]

  Không sao.

 • listen
 • 저는 더위는 많이 타지만 추위는 안 타요

  [Jeoneun deowineun mani tajiman chuwineun an tayo]

  Tôi không chịu được nóng nhưng chịu được lạnh.

 • listen
 • 두꺼운 옷을 하나 가져 가세요.

  [Dukkeo-un oseul hana gajyeo gaseyo]

  Hãy mang theo một cái áo dày.

 • listen
 • 저녁에는 조금 추울지도 몰라요.

  [Jeonyeogeneun jogeum chu-uljjido mollayo]

  Buổi tối, có thể trời sẽ hơi lạnh.

 • listen
 • 한강에서 유람선도 타보고 싶어요.

  [Han-gang-eseo yuramseondo tabogo sipeoyo]

  Tôi cũng muốn đi du thuyền ở sông Hàn nữa.

 • listen
 • 그럼, 내일은 여의도 공원에 가 봐야겠군요.

  [Geureom Nae-ireun Yeouido gong-wone ga bwayagekkunnyo]

  Vậy, ngày mai tôi phải đi công viên Yeouido mới được.

 • listen
 • 일기예보에서 내일은 맑을 거래요.

  [Ilgiyebo-eseo nae-ireun malgeul kkeoraeyo]

  Dự báo thời tiết nói là ngày mai trời sẽ đẹp.

 • listen
 • 내일 날씨는 어떨까요?

  [Nae-il nalssineun eotteolkkayo?]

  Thời tiết ngày mai như thế nào?

 • listen
 • 안개가 자욱해요.

  [Angaega jaukeyo]

  Sương mù dày đặc.

 • listen
 • 좀 흐려요.

  [Jom heuryeoyo]

  Hơi u ám.

 • listen
 • 구름이 많이 꼈어요.

  [Gureumi mani kkyeosseoyo]

  Trời nhiều mây.

 • listen
 • 아주 맑아요.

  [Aju malgayo]

  Trời rất trong.

 • listen
 • 눈이 내려요.

  [Nuni naeryeoyo.]

  Hãy làm kiểu tóc duỗi cho tôi.

 • listen
 • 비가 내리고, 바람이 불어요.

  [Biga naerigo, barami bureoyo.]

  Trời mưa và gió.

 • listen
 • 지금 밖의 날씨가 어때요?

  [Jigeum bakkui nalssiga eottaeyo?]

  Thời tiết bên ngoài thế nào?

 • listen