KBS World Radio

Part3. Cuộc sống ở Hàn Quốc > Bài 22. Mời sinh nhật

Từ vựng và cách diễn đạt
 • 집들이 [jiptteuri]tục tân gia
 • 세제 [seje]bột giặt
 • 휴지 [hyuji]giấy vệ sinh
 • 집들이 축하합니다. [Jiptteuri chukahamnida]Chúc mừng tân gia!
 • 선물 [seonmul]quà tặng
 • 선물 마음에 드세요? [Seonmul ma-eume deuseyo?]Bạn có ưng quà tặng này không?
 • 사랑하는 [sarang-haneun]yêu quý
 • 철수씨의 [Cheolsussi-ui]của anh Cheolsu
 • 사랑하는 타오씨의 생일 축하합니다. [Sarang-haneun Thaossi-ui saeng-il chukahamnida]Chúc mừng sinh nhật của chị Thảo yêu quý.
 • 우리 [uri]chúng tôi / chúng ta
 • ~는 [~neun]yếu tố đứng sau danh từ để biểu hiện chủ đề trong câu
 • 생일 [saeng-il]sinh nhật
 • 축하 [chuka]chúc / chúc mừng
 • 노래 [norae]ca khúc/bài hát
 • ~를 [~reul]yếu tố làm bổ ngữ trong câu
 • 부를게요 [bureulkkeyo]hát
 • [Ja]Nào! (từ cảm than)
 • 이제 [ije]bây giờ
 • ~이에요 [~ieyo]
 • 시간 [sigan]thời gian
 • 케이크 [keikeu]bánh ga-tô
 • ~의 [~ui]của / trên
 • 촛불 [choppul]cây nến
 • [kkeul]tắt / thổi
 • 케이크의 촛불을 끌 [keikeu-ui choppureul kkeul]thổi nến trên bánh ga-tô
 • 많이 [mani]nhiều
 • 드세요 [deuseyo]ăn
 • 정말 [jeongmal]thực sự
 • 맛있네요 [masinneyo]ngon
 • 음식들이 [eumsiktteuri]các món ăn này
 • 맛있게 [masikke]ngon miệng
 • 맛있게 드세요. [Masikke deuseyo]Chúc ngon miệng.
 • 입에 맞으실 [ibe majeusil]vừa miệng / hợp khẩu vị
 • ~지 모르겠어요 [~ji moreugesseoyo]chưa biết được là có hay không? / không chắc là có hay không
 • 음식 [eumsik]món ăn / ẩm thực
 • 맛있을 [masisseul]ngon
 • 음식이 맛있을지 모르겠어요. [Eumsigi masisseuljji moreugesseoyo]Không biết liệu món ăn này có ngon hay không?
 • 진수성찬 [jinsuseongchan]bữa ăn thịnh soạn
 • ~이군요 [~igunnyo]thì ra là/ thực đúng là
 • [cham]thật là
 • 미남 [minam]đẹp trai
 • 참 미남이군요. [Cham minamigunnyo]Thật là đẹp trai.
 • 미인 [miin]xinh gái
 • 참 미인이군요. [Cham miinigunnyo]Thật là xinh gái.
 • [Ne]vâng/dạ
 • 제가 [jega]tôi
 • 제일 [jeil]nhất
 • 좋아하는 [joahaneun]thích
 • [saek]màu
 • ~이에요 [~ieyo]
 • 음악 [eumak]âm nhạc
 • 제가 제일 좋아하는 음악이에요. [Jega jeil joahaneun eumagieyo]: Đây là âm nhạc mà tôi thích nhất.
 • 색상 [saekssang]màu sắc
 • 마음에 드세요? [ma-eume deuseyo?]có vừa lòng không?/có ưng không?
 • 모자 [moja]chiếc mũ
 • 모자 마음에 드세요? [moja ma-eume deuseyo?]Có ưng chiếc mũ này không?
 • 정말 [jeongmal]quả thực/thực sự
 • 멋진 [meojjin]đẹp
 • 넥타이 [nektai]chiếc ca-vát
 • ~군요 [gunnyo]đúng là / quả là
 • [Ja]từ cảm thán “A!”/“À!”
 • 여기 [yeogi]đây
 • 생일 [saeng-il]sinh nhật
 • 선물 [seonmul]quà tặng
 • ~이에요 [ieyo]
 • 입장권 [ipjjangkkwon]vé vào cửa
 • 여기 입장권이에요. [Yeogi ipjjangkkwonieyo]Đây là vé vào cửa đây ạ.
 • 생일 [saeng-il]sinh nhật
 • 축하해요 [chukahaeyo]chúc mừng
 • 합격 [hapkkyeok]thi đỗ
 • 졸업 [joreop]tốt nghiệp
 • 합격을 축하해요. [Hapkkyeogeul chukahaeyo]Chúc mừng thi đỗ.
 • 졸업 축하해요. [Joreop chukahaeyo]Chúc mừng tốt nghiệp.
 • ~어서 [~eoseo]yếu tố ngữ pháp biểu thị nguyên nhân kết quả
 • 초대 [chodae]mời
 • 초대해 주셔서 [chodaehae jusyeoseo]vì mời
 • 감사합니다 [gamsahamnida]xin cám ơn
 • 제가 [jega]tôi
 • 말씀 [malsseum]lời nói
 • 많이 [mani]nhiều
 • 들었어요 [deureosseoyo]đã nghe
 • 먹었어요 [meogeosseoyo]đã ăn
 • 많이 먹었어요. [mani meogeosseoyo](Tôi) đã ăn nhiều.
 • 봤어요 [boasseoyo]đã xem
 • 많이 봤어요. [mani boasseoyo](Tôi) đã xem nhiều.
 • 아내 [anae]vợ
 • ~입니다 [imnida]
 • 여기는 [yeogineun]đây
 • 여기는 제 아내입니다. [Yeogineun je anae-imnida]Đây là vợ tôi.
 • 남편 [nampyeon]chồng
 • 친구 [chin-gu]bạn
 • 제 남편입니다. [Je nampyeonimnida]Đây là chồng tôi.
 • 부인 [buin]vợ / phu nhân
 • ~과 [~gwa]và/với
 • 함께 [hamkke]cùng
 • 부인과 함께 [Buin-gwa hamkke]cùng với vợ
 • 오셔도 [osyeodo]cũng có thể đến
 • 좋아요 [joayo]tốt/được
 • 친구를 만나도 좋아요. [chin-gureul mannado joayo]có thể gặp bạn bè cũng được
 • 저녁 [jeonyeok]buổi tối
 • 아침 [achim]buổi sáng
 • 점심 [jeomsim]buổi trưa
 • 일곱 시쯤 [ilgopssijjeum]khoảng bảy giờ
 • ~쯤 [~jjeum]khoảng chừng
 • 오세요 [oseyo]xin hãy đến
 • 일곱 시 [ilgopssi]bảy giờ
 • 한 시 [hansi]một giờ
 • 두 시 [dusi]hai giờ
 • 세 시 [sesi]ba giờ
 • 네 시 [nesi]bốn giờ
 • 다섯 시 [daseossi]năm giờ
 • 여섯 시 [yeoseossi]sáu giờ
 • 여덟 시 [yeodeolssi]tám giờ
 • 아홉 시 [ahopssi]chín giờ
 • 열 시 [yeolssi]mười giờ
 • 열 한 시 [yeolhansi]11 giờ
 • 열 두 시 [yeolttusi]12 giờ
 • 아침 열 시쯤 오세요. [Achim yeolssijjeum oseyo]Xin hãy đến vào khoảng 10 giờ sáng.
 • [myeot]mấy
 • [si]giờ
 • 쯤에 [jjeume]khoảng chừng
 • 갈까요? [galkkayo?]sẽ nên đi / sẽ nên đến
 • 몇 시쯤에 만날까요? [Myeossijjeume mannalkkayo?]Khoảng mấy giờ chúng ta nên gặp nhau?
 • 그럼 [geureom]vậy thì / như vậy thì
 • 저희 [jeohi]của tôi
 • [jib]nhà
 • ~에 [~e]đến / tới
 • 오세요 [oseyo]xin hãy đến
 • 내일 [nae-il]ngày mai
 • 제 생일이에요. [je saeng-irieyo]là sinh nhật của tôi
 • 내일 [nae-il]ngày mai
 • 저녁 [jeonyeok]buổi tối
 • ~에 [~e]vào
 • 시간 [sigan]thời gian
 • 있어요 [isseoyo]
 • 아니요, 없어요. [Aniyo, eopsseoyo]Không, không có thời gian.
 • 생일 축하합니다.

  [Saeng-il chukahamnida]

  Chúc mừng sinh nhật.

 • listen
 • 사랑하는 철수씨의 생일 축하합니다.

  [Sarang-haneun Cheolsussi-ui saeng-il chukahamnida]

  Chúc mừng sinh nhật của anh Cheolsu yêu quý.

 • listen
 • 우리는 생일 축하 노래를 부를게요.

  [Urineun saeng-il chuka noraereul bureulkkeyo]

  Chúng ta sẽ hát bài hát chúc mừng sinh nhật.

 • listen
 • 자, 이제 케이크의 촛불을 끌 시간이에요.

  [Ja, ije keikeu-ui choppureul kkeul siganieyo]

  Nào, bây giờ là thời gian thổi nến trên bánh ga-tô/Bây giờ là lúc thổi nến sinh nhật.

 • listen
 • 많이 드세요.

  [Mani deuseyo]

  Xin mời ăn tự nhiên.

 • listen
 • 정말 맛있네요.

  [Jeongmal masinneyo]

  Thật sự ngon.

 • listen
 • 입에 맞으실지 모르겠어요.

  [Ibe majeusiljji moreugesseoyo]

  Không biết rằng món ăn có hợp khẩu vị hay không.

 • listen
 • 진수성찬이군요.

  [Jinsuseongchanigunnyo]

  Thật là một bữa ăn thịnh soạn!

 • listen
 • 네, 제가 제일 좋아하는 색이에요.

  [Ne, Jega jeil joahaneun saegieyo]

  Vâng. Đây là màu mà tôi thích nhất.

 • listen
 • 색상이 마음에 드세요?

  [Saekssang-i ma-eume deuseyo?]

  Có ưng màu này không?

 • listen
 • 아, 고맙습니다.

  [A, gomapsseumnida]

  Ôi! Xin cảm ơn.

 • listen
 • 정말 멋진 넥타이군요.

  [Saekssang-i ma-eume deuseyo?]

  Có ưng màu này không?

 • listen
 • 자, 여기 생일 선물이에요.

  [Yeogi saeng-il seonmurieyo]

  Đây là quà sinh nhật ạ.

 • listen
 • 철수씨, 생일을 축하해요.

  [Cheolsu-ssi, Saeng-ireul chukahaeyo]

  Anh Cheolsu, chúc mừng sinh nhật.

 • listen
 • 안녕하세요.

  [Annyeong-haseyo]

  Xin chào bạn.

 • listen
 • 빌 스미스라고 합니다.

  [Bill Smith-rago hamnida]

  Tôi tên là Bill Smith.

 • listen
 • 초대해 주셔서 감사합니다.

  [Chodaehae jusyeoseo gamsahamnida]

  Xin cảm ơn vì đã mời chúng tôi.

 • listen
 • 어서 오세요.

  [Eoseo oseyo]

  Xin mời vào.

 • listen
 • 말씀 많이 들었어요.

  [Malsseum mani deureosseoyo]

  Tôi đã được nghe nói nhiều về các bạn.

 • listen
 • 자, 어서오세요.

  [Ja, eoseo oseyo]

  A! Xin mời vào.

 • listen
 • 제 아내입니다.

  [Je anae-imnida]

  Đây là vợ tôi.

 • listen
 • 부인과 함께 오셔도 좋아요.

  [Buin-gwa hamkke osyeodo joayo]

  Anh có thể đến cùng với vợ cũng được.

 • listen
 • 저녁 일곱 시쯤 오세요.

  [Jeonyeok ilgopssijjeum oseyo]

  Xin hãy đến vào khoảng bảy giờ tối.

 • listen
 • 아, 그래요?

  [A, geuraeyo]

  À, thế ạ (vậy ạ)?

 • listen
 • 몇 시쯤에 갈까요?

  [Myeossijjeume galkkayo?]

  Tôi nên đến vào khoảng mấy giờ ạ?

 • listen
 • 그럼, 저희 집에 오세요.

  [Geureom, Jeohi jibe oseyo]

  Vậy, xin hãy đến nhà của tôi.

 • listen
 • 내일이 제 생일이에요.

  [Nae-iri je saeng-irieyo]

  Mai là ngày sinh nhật của tôi.

 • listen
 • 빌, 내일 저녁에 시간 있어요?

  [Bill, nae-il jeonyeoge sigan isseoyo?]

  Tối mai anh Bill có thời gian không?

 • listen
 • 네, 있어요.

  [Ne, isseoyo]

  Vâng, có thời gian ạ.

 • listen