KBS World Radio

Part2. Đến Hàn Quốc > Bài 18. Du lịch-Phần 2

Từ vựng và cách diễn đạt
 • 왕조 [wangjo]triều đại
 • 응우옌 왕조 [Eung-uyen wangjo]triều Nguyễn
 • 후에는 어떻게 가요? [Hueneun eotteon gosieyo?]Thành phố Huế là nơi như thế nào?
 • 응우옌 왕조의 수도인데 볼 만한 것이 많아요. [Eung-uyen wangjo-ui sudo-inde bol manan geosi manayo]Là kinh đô của triều Nguyễn và ở đó có rất nhiều thứ đáng xem.
 • 후에는 유네스코가 지정한 세계문화유산이에요. [Hueneun Yunesko-ga jijeong-han segyemunhwayusan-ieyo]Huế là di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận.
 • 하롱베이 [Halongbei]Vịnh Hạ Long
 • 사파 [Sapa]Sapa
 • 냐짱 [Nyajjang]Nha Trang
 • 하노이에서 [Hanoi-eseo]từ Hà Nội
 • 버스로 [beoseuro]bằng xe buýt
 • 세시간 [sesigan]3 tiếng
 • 걸려요 [geollyeoyo]mất
 • 베트남의 유명한 관광지는 어디 어디예요? [Beteunam-ui yumyeong-han gwan-gwangji-neun eodi eodiyeyo?]Địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam là những nơi nào?
 • 하롱베이, 사파, 냐짱이 유명해요. [Halongbei, Sapa, Nyajjang-i yumyeong-haeyo]Vịnh Hạ Long, Sapa và Nha Trang là những địa điểm rất nổi tiếng.
 • 하롱베이는 어떻게 가요? [Halongbeineun eotteoke gayo?]Đến Vịnh Hạ Long đi như thế nào?
 • 하노이에서 버스로 세시간 걸려요. [Hanoi-eseo beoseuro sesigan geolleoyo]Đi bằng xe buýt từ Hà Nội mất khoảng 3 tiếng.
 • 기차 [gicha]tàu hỏa
 • ~나 [~na]hay / hoặc
 • 고속버스 [gosokbeosseu]xe buýt tốc hành
 • 렌터카 [renteoka]thuê xe ôtô
 • 이용할 수 있어요. [iyong-halssu isseoyo]có thể dùng được/có thể đi
 • 교통편 [gyotongpyeon]phương tiện giao thông
 • ~은 [~eun]yếu tố biểu hiện chủ đề trong câu
 • 어떤 것 [eotteon geot]cái gì(nào)
 • 있어요? [isseoyo?]có / ở
 • 어떤 것이 있어요? [eotteon geosi isseoyo?]có cái gì?
 • 무엇으로 [mueoseuro]bằng gì
 • 가요? [gayo?]có đi khôn g?
 • 무엇으로 가요? [Mueoseuro gayo?]Đi bằng gì?
 • 어떻게 [eotteoke]như thế nào
 • 어떻게 가요? [Eotteoke gayo?]Đi như thế nào?
 • 특히 [teukhi]đặc biệt
 • 석굴암 [Seokguram]hang đá ‘Seokguram’
 • 불국사 [Bulguksa]chùa ‘Bulguksa’
 • 유네스코가 지정한 [Yunesko-ga jijeong-han]được UNESCO công nhận
 • 세계문화유산 [segye munhwa yusan]di sản văn hoá thế giới
 • 신라 [Silla]1 vương quốc cổ đại trên bán đảo Hàn Quốc
 • 수도 [sudo]thủ đô
 • ~인데 [~inde]
 • 신라의 수도인데 [Silla-ui sudo-inde]Là thủ đô của Silla
 • [bol]xem / thấy
 • 만한 [manhan]có giá trị để làm hành động đó / đáng
 • 볼 만한 것 [bol manhan geot]thứ đáng xem
 • 많아요 [manayo]nhiều
 • 볼 만한 것이 많아요. [bol manhan geosi manayo]Có nhiều thứ đáng xem.
 • 경주 [Gyeongju]1 thành phố nằm ở tỉnh Gyeongsang, phía đông nam Hàn Quốc
 • 어떤 [eotteon]thế nào
 • [got]nơi/địa điểm
 • ~이에요 [~ieyo]
 • 어떤 곳이에요? [eotteon gosieyo?]là nơi như thế nào ạ?
 • 사람 [saram]người
 • 어떤 사람이에요? [Eotteon saramieyo?]Người đó là người thế nào?
 • 서울 [Seoul]Xê-un(thủ đô Hàn Quốc)
 • ~에서 [~eseo]từ
 • 서울에서 [Seoureseo]từ Seoul
 • 비행기 [bihaenggi]máy bay
 • ~로 [~ro]bằng
 • 비행기로 [bihaenggiro]bằng máy bay
 • [bae]tàu
 • 배로 [baero]bằng tàu
 • 한 시간 [han sigan]1 tiếng
 • 걸려요 [geollyeoyo]mất / cần
 • 한 시간 걸려요 [han sigan geollyeoyo]mất 1 tiếng
 • 제주도 [Jejudo]đảo Jeju
 • ~는 [~neun]yếu tố đứng sau danh từ để biểu hiện chủ ngữ hoặc chủ đề trong câu
 • 어떻게 [eotteoke]như thế nào
 • 가요? [gayo?]có đi không?
 • 어떻게 가요? [eotteoke gayo?]đi như thế nào?
 • 제주도 [Jejudo]đảo Jeju
 • 설악산 [Seoraksan]núi Seorak
 • 경주 [Gyeongju]thành phố Gyeongju ở tỉnh Gyeongsang phía nam Hàn Quốc
 • 한려수도 [Hallyeosudo]công viên quốc gia trên biển
 • 민속촌 [Minsokchon]làng dân tộc
 • 용인 민속촌 [Yong-in Minsokchon]làng dân tộc truyền thống của Hàn Quốc nằm ở thành phố Yong-in
 • 유명해요 [yumyeong-haeyo]nổi tiếng
 • 한국 [Han-guk]Hàn Quốc
 • ~의 [~ui/~e]của
 • 한국의 [Han-guk-ui]của Hàn Quốc
 • 유명한 [yumyeong-han]nổi tiếng
 • 관광지 [gwan-gwangji]địa điểm du lịch / khu du lịch
 • 어디 어디예요? [eodi eodiyeyo?]là những đâu?
 • 베트남 [Beteunam]Việt Nam
 • 베트남의 유명한 관광지는 어디 어디예요? [Beteuname yumyeong-han gwan-gwangji-neun eodi eodiyeyo?]Địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam là những đâu?
 • 기차나 고속버스, 렌터카를 이용할 수 있어요.

  [Gichana gosokbeosseu, renteoka-reul iyong-halssu isseoyo]

  Anh có thể đi bằng tàu hỏa, xe buýt tốc hành hay thuê xe.

 • listen
 • 교통편은 어떤 것이 있어요?

  [Gyotongpyeoneun eotteon geosi isseoyo?]

  Có những phương tiện giao thông nào?

 • listen
 • 특히, 석굴암과 불국사는 유네스코가 지정한 세계문화유산이에요.

  [Teukhi, Seokguramgwa Bulguksaneun Yunesko-ga jijeong-han segyemunhwayusan-ieyo]

  Đặc biệt, có hang đá Seokguram and chùa Bulguksa là những di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận.

 • listen
 • 신라의 수도인데 볼 만한 것이 많아요.

  [Silla-ui sudo-inde bol manhan geosi manayo]

  Gyeongju là thủ đô của Silla. Ở đó có rất nhiều thứ đáng xem.

 • listen
 • 경주는 어떤 곳이에요?

  [Gyeongjuneun eotteon gosieyo?]

  Thành phố Gyeongju là nơi như thế nào?

 • listen
 • 서울에서 비행기로 한 시간 걸려요.

  [Seoureseo bihaenggiro han sigan geollyeoyo]

  Từ Seoul bằng máy bay mất 1 tiếng.

 • listen
 • 제주도는 어떻게 가요?

  [Jejudoneun eotteoke gayo?]

  Tôi có thể đi đảo Jeju bằng cách nào?

 • listen
 • 제주도, 설악산, 경주, 한려수도, 용인 민속촌이 유명해요.

  [Jejudo, Seoraksan, Gyeongju, Hallyeosudo, Yong-in Minsokchoni yumyeong-haeyo]

  Đảo Jeju, Núi Seorak, thành phố Gyeongju, công viên quốc gia trên biển Hallyeo và làng dân tộc Yong-in là những địa điểm rất nổi tiếng.

 • listen
 • 한국의 유명한 관광지는 어디 어디예요?

  [Han-guk-ui yumyeong-han gwan-gwangji-neun eodi eodiyeyo?]

  Địa điểm du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc là những đâu?

 • listen